Tumblelog by Soup.io
 • daria490
 • lubiew0
 • Asymetria
 • affia
 • rastee
 • mala-smutna-dziewczynka
 • blau
 • inaczej
 • oleandra
 • jamess
 • promocjawsieci
 • soscatterbrained
 • lubiewo--
 • laperla
 • wnetrza-design
 • DreamingOutLoud
 • windismystylist
 • menphrad
 • emzi
 • unitedsoupsarchitecture
 • szopkowa
 • czaiszmala
 • photoola
 • martuh
 • purpleswag
 • CurlyGirl
 • orlowska
 • rapsodia
 • Tammy
 • dauser
 • makingmovies
 • bdhome
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8598 90fb
Reposted fromkaiee kaiee viazombiekrasko zombiekrasko
5951 ae07 420
Reposted fromoutline outline viafoods foods
3114 eee6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3087 0cbc 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatya satya
1101 2238 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasatya satya
2310 d712 420
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialittlemouse littlemouse
4067 40d9 420
Reposted frompengin pengin vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
8703 a64b 420
Reposted frommeem meem vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viakarolsss karolsss
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromFlau Flau viaemciu emciu
1296 f5b5 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
5533 4ede 420

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

5887 555c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-water love-water
Reposted fromtoft toft viamy-anxieties my-anxieties

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl